PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS:
PLANAS "BUSINESS"

Šis dokumentas yra paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „Shopium LT“, įmonės kodas: 306051232 (toliau – Vykdytojas) ir paslaugas užsakančio fizino ar juridinio asmens (toliau – Užsakovas).

1. Vykdytojo įsipareigojimai.

1.1. Vykdytojas įsipareigoja leisti Užsakovui susipažinti su užsakomos e-parduotuvės išvaizda, forma, turiniu, funkcinėmis galimybėmis ir bendra funkcine komplektacija, kuri yra matoma e-parduotuvės demonstracinės versijos puslapyje, adresu https://shopium.lt/parduotuves/interjeras/.

1.2. Vykdytojas įsipareigoja atlikti paruošimo darbus, nurodytus sutarties priede Nr. 1. Pilnas sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimas laikomas sėkminga e-prekybos pradžia ir prekybos startu. Paruošimo darbų, nurodytų sutarties priede Nr. 1, atlikimo terminas nurodytas šios sutarties 7.2 punkte. Paruošimo darbų, nurodytų sutarties priede Nr. 1, atlikimas užtikrina kad e-parduotuvėje yra techninės galimybės pradėti ir vykdyti prekybą internetu: vartotojai galės peržiūrėti įkeltas prekes, pridėti jas į krepšelį, užsiregistruoti, pasirinkti pristatymo ir atsiskaitymo būdą ir pateikti užsakymus.

1.3. Vykdytojas įsipareigoja atlikti paruošimo darbus, nurodytus sutarties priede Nr. 2. Pilnas sutarties priede Nr. 2 išvardintų darbų atlikimas laikomas aktyvia e-prekybos pradžia. Paruošimo darbų atlikimo terminas nurodytas šios sutarties 7.2 punkte.

1.4. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui gauti duomenis prisijungimui prie užsakytos e-parduotuvės per 5 minutes po sėkmingo pateikto užsakymo apmokėjimo. Duomenys išsiunčiami el. paštu po to kai bankas patvirtina mokėjimą ir pinigiai pasiekia Vykdytojo banko sąskaitą. Vykdytojas nėra atsakingas už tai, kad el. laiškai su prisijungimo duomenimis, ne dėl Vykdytojo kaltės, pasiekia Užsakovo el. pašto dėžutę (nurodytos užsakymo pateikimo metu) vėliau (arba nepasiekia). Vykdytojas taip pat neatsako už tuos atvejus kai Užsakovas neranda arba negali pasiekti el. laiškų su prisijungimo duomenimis užsakymo pateikimo metu nurodytoje el. pašto dėžutėje.

1.5. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui gauti duomenis prisijungimui prie Pagalbos Portalo, kuriame Užsakovas turės prieigą prie mokomosios medžiagos e-parduotuvės paruošimui, valdymui ir administravimui bet kuriuo paros metu, išskyrus atvejus, kai Pagalbos Portale ar vykdytojo serveryje atliekami atnaujinimo/profilaktikos darbai.

1.6. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui gauti duomenis prisijungimui prie Paslaugų Portalo, kuriame Užsakovas turės galimybę peržiūrėti, pasirinkti ir užsakyti papildomas paslaugas bet kuriuo paros metu, išskyrus atvejus, kai Paslaugų Portale ar vykdytojo serveryje atliekami atnaujinimo/profilaktikos darbai.

1.7. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui siųsti užklausas Vykdytojo Pagalbos Portale, taip pat nurodytais kontaktais arba kontaktinėmis priemonėmis (Vykdytojo tinklapyje, puslapyje “Kontaktai”) bet kuriuo paros metu, išskyrus atvejus, kai Pagalbos Portale ar vykdytojo serveryje atliekami atnaujinimo/profilaktikos darbai. Užklausos atsakomos darbo dienomis, darbo valandomis (10:00 – 19:00). Įprastas užklausų atsakymo laikas yra iki 72 valandų, tačiau gali užtrukti ir ilgiau.

1.8. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti techninių problemų šalinimą, kiek tai leidžia techninės galimybės. Techninių problemų šalinimas trunka 1 – 5 darbo dienas, priklausomai nuo problemos dydžio ir atsiradimo priežasčių. Jeigu techninės problemos atsirado dėl Užsakovo atliktų veiksmų, techninių problemų šalinimas gali būti mokamas. Techniniai gedimai ir techninės problemos registruojamos Vykdytojo Pagalbos Portale, skiltyje “Užklausos”, išsiunčiant užklausą su išsamiai aprašyta technine problema, jos atsiradimo priežastimis ir aplinkybėmis, taip pat būtina pridėti ekrano vaizdą ir/ar video medžiagą su menama technine problema.

1.9. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti sklandų techninių procesų valdymą e-parduotuvės paruošimo laikotarpiu, kuris nurodytas šios sutarties 7.2 punkte.

1.10. Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui nemokamą e-parduotuvės talpinimo paslaugą pirmus 6 mėnesius nuo užsakymo. Šiam terminui pasibaigus, Užsakovas turi pratęsti talpinimo paslaugą už papildomą mokestį arba persikelti e-parduotuvę į kitą talpinimą. Talpinimo plano galimybės ir limitai nurodyti šios sutarties 6.3 punkte.

1.11. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui gauti prisijungimo duomenis neribotai prieigai prie e-parduotuvės valdymo, e-parduotuvės failų, e-parduotuvės talpinimo plano ir duomenų bazės. Neribotai prieigai reikalingi prisijungimo duomenys Užsakovui suteikiami tik tuo atveju jeigu Užsakovas įsigija nuosavą e-parduotuvę, šie duomenys nėra suteikiami jeigu Užsakovas e-parduotuvę nuomojasi. Neribotai prieigai reikalingi prisijungimo duomenys Užsakovui suteikiami 1) po sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimo; 2) prieš sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimą, jeigu Užsakovas ir Vykdytojas tai patvirtino raštišku sutarimu.

1.12. Vykdytojas įsipareigoja neriboti Užsakovo galimybės perkelti įsigytą (nuosavą) e-parduotuvę į kitą serverį ar hostingą po sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimo ir po pilno bei galutinio atsiskaitymo už užsakytas paslaugas. Ši nuostata negalioja ir galimybė e-parduotuvę persikelti nesuteikiama jeigu Užsakovas e-parduotuvę nuomojasi.

1.13. Vykdytojas įsipareigoja po pilno šios sutarties sąlygų ir įsipareigojimų įvykdymo vienašališkai perduoti Užsakovui visas teises į paruoštą e-parduotuvę. Ši nuostata negalioja jeigu Užsakovas e-parduotuvę

1.14. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti sėkmingą e-prekybos pradžią, vystymą ir plėtrą, jeigu šios paslaugos įtrauktos į Užsakovo užsakytą paslaugų planą. Jeigu minėtos paslaugos nėra įtrauktos į Užsakovo užsakytą paspaudų planą, Vykdytojas užtikrina galimybę Užsakovui šias paslaugas užsakyti už papildomą mokestį.

1.15. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui naudotis pristatymo ir mokėjimų surinkimo paslaugomis, kurias teikia Vykdytojo tinklapyje įvardintos trečiosios šalys. Jeigu trečiųjų šalių paslaugų teikimui reikalingos paskyros ir/ar sutartys, Užsakovas įsipareigoja sukurti minėtas paskyras ir/ar pasirašyti reikalingas sutartis ir sumokėti papildomus mokesčius, jeigu trečiosios šalys juos taiko. Jeigu ne dėl Vykdytojo kaltės tarp Užsakovo ir trečiųjų šalių nėra sukuriamos reikalingos paskyros ir/ar pasirašomos reikalingos sutartys, Vykdytojas turi teisę neteikti atitinkamų pristatymo ir mokėjimo surinkimo paslaugų.

1.16. Vykdytojas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir naudoti saugumo priemones apsaugoti Užsakovo šios Sutarties vykdymui suteiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant informacija apie Užsakovo komercines ir kitas verslo operacijas, verslo paslaptis, verslo plėtros planus, taip pat bet kokią kitą informaciją, galinčią daryti esminę įtaką Užsakovo verslui.

2. Užsakovo įsipareigojimai.

2.1. Pateikti teisingus užsakovą identifikuojančius duomenis ir per 3 darbo dienas informuoti vykdytoją apie identifikuojančių duomenų pasikeitimą.

2.2. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui pateikti veikiantį el. pašto adresą, prie kurio turima prieiga leidžia gauti, peržiūrėti ir atsidaryti Vykdytojo siunčiamus el. laiškus.

2.3 Užsakovas patvirtina, kad susipažino su sutinka, kad užsakomos e-parduotuvės išvaizda, forma, turinys, funkcinės galimybės ir bendra funkcinė komplektacija yra iš anksto apibrėžta ir yra matoma e-parduotuvės demonstracinės versijos puslapyje, adresu https://shopium.lt/parduotuves/interjeras/.

2.4. Užsakovas įsipareigoja atlikti visus “Pasiruošimo gide” ir “Instrukcijose” nurodytus veiksmus ir žingsnius, kurių atlikimas pavestas Užsakovui. Vykdytojo tinklapyje pateikiamas “Pasiruošimo gidas” yra žingsnis-po-žingsnio instrukcija, kuria vadovaujantis e-parduotuvė paruošiama prekybai. Atlikus visus instrukcijoje nurodytus veiksmus e-parduotuvė yra laikoma paruošta prekybai ir startavusi. Vykdytojas neprisiima atsakomybės dėl aplinkybių, atsiradusių Užsakovui neatlikus instrukcijoje nurodytų veiksmų ar žingsnių pilna apimtimi.

2.5 Užsakovas patvirtina, kad Vykdytojui pateikta e-parduotuvės turinio ar idėjos medžiaga nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, įskaitant autorių teises. Tretiesiems asmenims pareiškus pretenzijas dėl turinio medžiagos ar idėjos naudojimo, visus su tuo susijusius įsipareigojimus privalo įvykdyti Užsakovas.

2.6. Užsakovas prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančiu programinės įrangos (elektroninės parduotuvės, įdiegtų įskiepių (prieš ir po eparduotuvės perdavimo Užsakovui) ar pašto dėžučių) naudojimu, įskaitant informacijos apie nelegalias prekes ar paslaugas talpinimą, administravimą ir publikavimą bei prekybą šiomis prekėmis ar paslaugomis, reklaminio brukalo (SPAM) siuntimą ir kt.

2.7. Operatyviai suteikti Vykdytojui prašomą informaciją, reikalingą e-parduotuvės kūrimo darbų eigai kai Vykdytojui atliekant darbus atsiranda tokios informacijos poreikis.

2.8. Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui tinkamo formato (atitinkančius Prestashop CSV failų importo reikalavimus) CSV failus. Vykdytojas turi teisę atsisakyti įkelti CSV failus, kurie neatitinka Prestashop CSV failų importo reikalavimų, jeigu tokių failų įkėlimas nėra įmanomas dėl techninių priežasčių arba reikalauja įkeliamo CSV failo(-ų) perdarymo.

2.9. Užsakovas įsipareigoja sukurti ir/ar pasirašyti visas paskyras ir/ar sutartis su trečiosiomis šalimis, reikalingas tvarkingam trečiųjų šalių modulių veikimui.

2.10. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui pateikti tvarkingai ir gražiai atrodančias prekių nuotraukas, kurios atitinka dydžio ir išmatavimų reikalavimus, nurodytus Vykdytojo. Užsakovui nepateikus tokių nuotraukų, Vykdytojas nepriima jokiu pretenzijų dėl e-parduotuvės išvaizdos.

2.11. Užsakovas įsipareigoja perduoti Vykdytojui tvarkingą ir/ar greitą e-parduotuvės veikimą užtikrinančią prekių katalogo informaciją. Tais atvejais, kai prekių įkėlimu rūpinasi Vykdytojas, o Užsakovas nepateikia tvarkingos ir/ar greitą e-parduotuvės veikimą užtikrinančios prekių katalogo informacijos, Vykdytojas įsipareigoja informuoti Užsakovą dėl įkėlimui netinkamo turinio ir pasiūlyti sprendimus problemai (ar problemoms) spręsti. Užsakovui atsisakius pasinaudoti ar nepasinaudojus pasiūlytais sprendimais ir neišsprendus problemos (ar problemų) per 3 darbo dienas, Vykdytojas turi teisę atsisakyti įkelti tokią informaciją į e-parduotuvę.

3. Informacijos valdymas.

3.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti pats, ar paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) pateiktų Vykdytojui rašytinę, grafinę ar kitokią informaciją, (toliau – turinį) kai tai yra reikalinga e-parduotuvės kūrimo darbams atlikti.

3.2. Pateikta informacija nepildoma ir neredaguojama, išskyrus atskirus abiejų šalių susitarimu suderintus atvejus.

3.3. Užsakovas įsipareigoja operatyviai atsakyti į Vykdytojo el. paštu arba telefonu pateiktas užklausas. Užsakovui delsiant pateikti Vykdytojui informaciją, atsakyti į el. paštu arba telefonu pateiktas užklausas, Vykdytojas turi teisę pratęsti e-parduotuvės kūrimo terminą neribotam laikui.

3.4. Užsakovui delsiant pateikti informaciją, atsakyti į el. paštu arba telefonu pateiktas užklausas ilgiau negu 20 darbo dienų, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį be prievolės pratęsti sutarties priede Nr. 1 ir sutarties priede Nr. 2 išvardintų darbų vykdymą. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo atsakomybės pilnai atsiskaityti už užsakytas paslaugas.

3.5. Po e-parduotuvės valdymo duomenų perdavimo Užsakovui, e-parduotuvės priežiūra, talpinimu serveryje (nebent abiejų šalių sutarimu e-parduotuvė talpinama Vykdytojo serveryje), turinio keitimu, redagavimu ir pildymu, atsarginėmis kopijomis ir kitais e-parduotuvės palaikymui reikalingais aspektais rūpinasi Užsakovas.

3.6. Jeigu e-parduotuvės talpinimu (tam tikrą laikotarpį) rūpinasi Vykdytojas, Užsakovas turi teisę bet kuriuo momentu persikelti visus e-parduotuvės duomenis į savo serverį. Užsakovas įgija tokią galimybę po sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimo, po pilno ir galutinio atsiskaitymo už užsakytas paslaugas. Ši nuostata negalioja ir galimybė e-parduotuvę persikelti nesuteikiama jeigu Užsakovas e-parduotuvę nuomojasi.

4. Atsiskaitymo tvarka.

4.1. Užsakovas turi galimybę pasirinkti paslaugų apmokėjimo būdą: apmokėti visą nurodytą sumą, atliekant 1 įmoką užsakymo pateikimo pabaigoje. 

4.2. Pasirinkus visos sumos apmokėjimą 1 įmoka, paslaugos abiejų šalių sutarimu vertinamos 1900€.

4.2.1. Užsakovas turi galimybę, kai tokia galimybė yra suteikiama, pasinaudoti Vykdytojo suteikiamomis nuolaidomis. Nuolaidos pritaikomos įvedus Vykdytojo pateiktą nuolaidos kodą užsakymo pateikimo žingsnyje. Užsakovui pasinaudojus Vykdytojo suteikta nuolaida, paslaugos abiejų šalių sutarimu vertinamos iš pradinės kainos (1900€) atimant pritaikytą nuolaidą. Tačiau bendra nuolaidos vertė negali viršyti 600€ ir Vykdytojo paslaugų vertė negali būti žemesnė nei 1300€. 

4.3. Pasirinkus apmokėjimą 1 įmoka, Užsakovas įsipareigoja užbaigti užsakymo pateikimo procesą atlikdamas 1900€ mokėjimą į Vykdytojo banko sąskaitą per Vykdytojo tinklapyje pateikiamas saugias elektronines atsiskaitymo priemones.

4.3.1. Užsakovui pasinaudojus Vykdytojo suteikta nuolaida, Užsakovas įsipareigoja užbaigti užsakymo pateikimo procesą atlikdamas užsakymo pateikimo žingsnyje nurodyto dydžio mokėjimą į Vykdytojo banko sąskaitą per Vykdytojo tinklapyje pateikiamas saugias elektronines atsiskaitymo priemones. Nurodyto dydžio mokėjimas yra gautas skirtumas iš 1900€ atėmus Užsakovui suteiktą nuolaidą, tačiau negali būti mažesnis nei 1300€.

4.4. Sutartis pradeda galioti nuo to momento kai Užsakovo mokėjimas už užsakytas paslaugas pasiekia Vykdytojo banko sąskaitą.

4.5. Jeigu e-parduotuvės kūrimo proceso metu iškyla poreikis papildomiems darbams, jų įkainiai suderinami su Užsakovu. Papildomų darbų apmokėjimui Vykdytojas pateikia Užsakovui atskirą sąskaitą faktūrą. Užsakovas neįsipareigoja šių darbų užsakyti, o Vykdytojas neįsipareigoja atlikti neužsakytų darbų.

4.6. Užsakovui vėluojant apmokėti pateiktas sąskaitas faktūras, Vykdytojas pasilieka teisę neperduoti e-parduotuvės Užsakovui iki kol bus apmokėtos papildomai suteiktų paslaugų sąskaitos.

4.7. Užsakovui vėluojant apmokėti pateiktas sąskaitas faktūras ilgiau negu 30 kalendorinių dienų, Vykdytojas turi teisę negrįžtamai panaikinti e-parduotuvės duomenis (atsarginės kopijos saugojamos papildomas 30 kalendorinių dienų) be prievolės pratęsti įsipareigojimus ir dėl skolos bei 0,02% delspinigių už kiekvieną vėlavimo dieną išieškojimo kreiptis į Lietuvos Respublikos teismo institucijas arba skolų išieškojimo tarnybas.

4.8. Vykdytojui vėluojant vykdyti įsipareigojimus ilgiau negu 30 kalendorinių dienų, už kiekvieną vėlavimo dieną skaičiuojami 0,02% delspinigiai nuo sumos, lygios neįvykdytų įsipareigojimų kainai.

4.9. Sąskaitos faktūros pateikiamos elektroniniu paštu, kurį nurodė Užsakovas pateikdamas užsakymą Vykdytojo puslapyje.

5. Eksploatavimas.

5.1. Vykdytojas neatsako už funkcinius internetinės e-parduotuvės sutrikimus, atsiradusius po e-parduotuvės perdavimo ir kilusius dėl Užsakovo papildomai įdiegtos arba pridėtos programinės įrangos gedimų, netinkamo e-parduotuvės eksploatavimo ar priežiūros, dėl kurių sutriko įprastas e-parduotuvės veikimas.

5.2. Papildomų e-parduotuvės pagerinimų, modulių, įskiepių, paslaugų, turinio keitimo/papildymo darbai po projekto perdavimo užsakomi papildomai.

5.3. Vykdytojas neatsako už e-parduotuvės veiklos sutrikimus, susijusius su trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimais, įskaitant hostingo (talpinimo serveryje), el. pašto paslaugų tiekėjų ir domeno valdymo įmonių teikiamas paslaugas.

5.4. Vykdytojas neatsako už nuostolius, atsiradusius Užsakovui netinkamai eksploatuojant (atliekant veiksmus, dėl kurių sutrinka įprastas e-parduotuvės, serverio arba el. pašto dėžučių veikimas) e-parduotuvę, serverį arba elektroninio pašto dėžutes.

5.5. Vykdytojas neprisiima atsakomybės dėl Užsakovo įkeliamo turinio ar informacijos atitikimo kriterijams, reikalingiems tvarkingam e-parduotuvės veikimui ar tinkamai, priimatinai e-parduotuvės išvaizdai.

5.6. Vykdytojo suteikiamų paslaugų turinys ir forma nėra koreguojama ar keičiama, išskyrus atvejus kai tai daroma abiejų šalių sutarimu. Tačiau Užsakovas turi galimybę papildomai užsakyti pakeitimus atliktoms ar planuojamoms atlikti paslaugoms.

5.7. Užsakovo kompiuterinės įrangos gedimai, virusinės, DDOS bei SPAM atakos ir jų pasekmių šalinimas nėra garantijos pritaikymo objektas.

5.8. Vykdytojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių teikiamų interneto svetainių ir kitų IT paslaugų, naudojamų interneto svetainėje, sutrikimų.

5.9. Vykdytojas neatsako už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos Užsakovas gali patirti naudodamasis e-parduotuve.

5.10. Vykdytojas neatsako už e-parduotuvės prekybinės veiklos sėkmingumą ir/ar rezultatus.

6. Domenas ir talpinimas serveryje.

6.1. Internetinio adreso (domeno) užsakymu ir pratęsimu, įskaitant su tuo susijusias išlaidas, rūpinasi Užsakovas.

6.2. Užsakovui nusprendus e-parduotuvę talpiniti ne Vykdytojo serveryje, e-parduotuvės talpinimu ir/ar jo pratęsimu bei visomis su tuo susijusiomis išlaidomis rūpinasi Užsakovas. Ši nuostata negalioja ir galimybė e-parduotuvę talpinti ne Vykdytojo serveryje nesuteikiama jeigu Užsakovas e-parduotuvę nuomojasi.

6.3. Užsakovui talpinant e-parduotuvę Vykdytojo serveryje, e-parduotuvės talpinimo plane esantys limitai: 20GB ir/ar 20,000 INODES. Užsakovas gali užsakyti papildomus talpinimo resursus už papildomą mokestį.

6.4. E-parduotuvėje kuriamų prekių skaičius nėra ribojamas, tačiau Užsakovui talpinant e-parduotuvę Vykdytojo serveryje, e-parduotuvėje gali būti ne daugiau nei 20,000 prekių nuotraukų. Pasiekus prekių nuotraukų limitą prekių kūrimas nebus apribotas, tačiau naujai kuriamoms prekėms nebus galimybės pridėti prekių nuotraukų. Užsakovas gali užsakyti papildomus talpinimo resursus už papildomą mokestį.

6.5. E-parduotuvę talpinant nuosavame Užsakovo serveryje arba hostinge, prekių skaičius Užsakovo e-parduotuvėje nėra ribojamas, nebent nuosavame Užsakovo serveryje arba hostinge galioja atitinkami limitai, apribojantys failų skaičių arba talpinimo vietą. Užsakovui talpinant e-parduotuvę Vykdytojo serveryje ir neužsakius papildomų resursų, talpinimo plano limitai nurodyti šios sutarties 6.3 punkte.

7. Terminai ir pakeitimai.

7.1. E-parduotuvės kūrimo darbų vykdymas pradedamas nuo to momento kai Užsakovo mokėjimas už užsakytas paslaugas pasiekia Vykdytojo banko sąskaitą.

7.2. Šalių susitarimu nustatyti e-parduotuvės sukūrimo darbų atlikimo terminai:

 • Sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimo terminas 7 darbo dienos;
 • Sutarties priede Nr. 2 išvardintų darbų atlikimo terminas 21 darbo diena.

7.3. Jeigu vykdant e-parduotuvės kūrimo darbus Užsakovas pageidauja pakeitimų ar papildomų paslaugų, Vykdytojas turi teisę e-parduotuvės kūrimo terminą pratęsti 7 darbo dienas.

7.4. Pakeitimai, likus mažiau nei 1 darbo dienai iki darbų atlikimo pabaigos, yra galimi tik atskiru šalių susitarimu. Jei tokio susitarimo nėra, Vykdytojas užbaigia tik sutarties priede Nr. 1 ir sutarties priede Nr. 2 numatytus darbus.

7.5. Jeigu e-parduotuvės projekto darbuose yra numatyta domeno ar e-parduotuvės perkėlimo paslauga, Užsakovas įsipareigoja suteikti laikiną prieigą prie domeno ir/ar serverio valdymo sistemos, kad Vykdytojas galėtų atlikti domeno nukreipimą ar e-parduotuvės perkėlimo į Užsakovo serverį darbus.

7.5.1. Domeno ir/ar e-parduotuvės perkėlimo laikotarpis neįskaičiuojamas į e-parduotuvės sukūrimo terminą, nustatytą šio skyriaus 7.2. punkte.

7.5.2. Domeno perkėlimo laikotarpiu galimas laikinas (iki 3 darbo dienų) internetinio e-parduotuvės adreso (domeno) ir elektroninio pašto dėžučių nepasiekiamumas.

7.6. Užsakovas, norėdamas įkelti prekių katalogus iš tiekėjų (paprastų tiekėjų ir/ar dropshipping tiekėjų), privalo pasirūpinti papildomais talpinimo plano resursais (jeigu Užsakovo įkeliami prekių ir failų kiekiai viršija šios sutarties punkte 6.3 nurodytus limitus). Jeigu užsakovas perkelia e-parduotuvę į savo serverį arba hostingą, reikalingų talpinimo resursų užtikrinimu rūpinasi savarankiškai.

8. Konfidencialumas.

8.1. Bet kokia žodžiu ar raštu iš Vykdytojo / Užsakovo gauta informacija apie siūlomas paslaugas, jų kainas, sutartyje numatytus darbus, technologiją, veiklą, komercinių pasiūlymų turinį, siūlomų modulių ir pagerinimų portfelį bei informacija, taip pat elektroniniai laiškai yra laikomi konfidencialia informacija.

8.2. Šios sutarties sąlygos ir sąskaitos faktūros taip pat yra laikomos konfidencialiomis.

8.3. Šios sutarties galiojimo laiku ir jai pasibaigus bet kokiais pagrindais, šalys susitaria išlaikyti ir neatskleisti trečiosioms šalims bet kokios konfidencialia laikytinos informacijos, gautos iš kitos šalies.

9. Sutarties galiojimas.

9.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento kai Užsakovo mokėjimas už užsakytas paslaugas pasiekia Vykdytojo banko sąskaitą ir galioja iki visiško sutarties sąlygų įvykdymo.

9.2. Užsakovas turi teisę bet kada, iš anksto pranešus, nutraukti sutartį ir atsisakyti Vykdytojo paslaugų. Sutarties nutraukimas, jeigu Vykdytojas jau yra atlikęs visus sutarties priede Nr. 1 išvardintus darbus, neatleidžia Užsakovo nuo atsakomybės apmokėti už jau suteiktas paslaugas ar įvykdytus e-parduotuvės kūrimo darbus ir nesuteikia Užsakovui galimybės susigrąžinti sumokėtų įmokų, išskyrus atvejus, nurodytus 9.2.1 ir 9.2.2 punktuose.

9.2.1. Vykdytojas vėluoja įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

9.2.2. Vykdytojo perduoti dizaino ar programavimo elementai pažeidžia trečiųjų šalių autorines teises.

9.3. Užsakovas gali nutraukti sutartį ir susigrąžinti iki 100% užsakymo pateikimo metu sumokėtos sumos tuo atveju, jeigu Vykdytojas nėra pradėjęs sutarties priede Nr. 1 nurodytų paslaugų atlikimo darbų, kuriems atlikti reikalinga daugiau kaip 2 specialistų darbo valandos. Nutraukiant sutartį iš Užsakovui grąžinamos sumos yra išskaičiuojamos Vykdytojo patirtos išlaidos dėl Užsakovo mokėjimo priėmimo (pavyzdžiui banko mokesčiai, pavedimo mokesčiai, komisiniai už įmokų surinkimą) ir nėra grąžinamos.

9.4. Užsakovas gali nutraukti sutartį ir susigrąžinti iki 60% sumokėtos sumos tuo atveju, jeigu Vykdytojas yra pradėjęs sutarties priede Nr. 1 nurodytų paslaugų atlikimo darbus (tačiau dar nėra atlikęs visų sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų), kuriems atlikti reikalinga daugiau kaip 2 specialistų darbo valandos. Tokiu atveju Užsakovui suteikiama kompensacija – nuosava e-parduotuvė (su nuosavybės teisėmis) su plane “Easy” esančiais privalumais. Nutraukiant sutartį iš Užsakovui grąžinamos sumos yra išskaičiuojamos Vykdytojo patirtos išlaidos dėl Užsakovo mokėjimo priėmimo (pavyzdžiui banko mokesčiai, pavedimo mokesčiai, komisiniai už įmokų surinkimą) ir nėra grąžinamos.

9.5. Vykdytojui atlikus visus sutarties priede Nr. 1 išvardintus darbus, Užsakovui nutraukus sutartį sumokėtos įmokos nėra grąžinamos.

9.6. Vykdytojas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti sutartį, Užsakovui neatliekant sutarties punktų.

9.7. Sutarties nutraukimo atveju Vykdytojas perduoda Užsakovui iki sutarties nutraukimo dienos pasiektą darbų rezultatą bei visus failus, susijusius su e-parduotuvės kūrimu, skaitmeniniu būdu, elektroniniu paštu, išskyrus atvejus, kai Užsakovui yra grąžinamos jo sumokėtos įmokos, vadovaujantis šios sutarties punktu 9.3 arba 9.4.

10. Kitos sąlygos.

10.1. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba ir turi juridinę galią.

10.2. Visi šios sutarties pakeitimai bei papildymai yra pasirašomi abiejų šalių, dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama šios sutarties dalis. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.3. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios sutarties dalis.

10.4. Sutarties priedas Nr. 2 yra neatskiriama šios sutarties dalis.

10.5. E-parduotuvės kūrimo, priežiūros darbus ir elektroninių laiškų bei užklausų priėmimą Vykdytojas teikia valstybės nustatytomis darbo dienomis, darbo valandų (10 – 19 val.) metu.

10.6. Vykdytojo tinklapyje pateikiama informacija apie teikiamas paslaugas apima tiek paslaugų planuose esančias paslaugas tiek papildomai užsakomas, mokamas paslaugas.

10.7. Vykdytojo tinklapyje pateikiama informacija yra pristatomojo informacinio pobūdžio. Nurodytų paslaugų ir privalumų pritaikymas Užsakovo e-parduotuvei priklauso nuo pasirinkto paslaugų plano, naudojimosi trukmės ir Užsakovo veiklos specifikos. Tam tikros tinklapyje pristatomos funkcijos ir privalumai nėra aktyvuojami automatiškai (Užsakovas juos aktyvuoja naudodamasis informacija, randama Pagalbos Portale). Tam tikros tinklapyje pristatomos funkcijos, privalumai ar paslaugos užsakomos papildomai (Užsakovas šias funkcijas, privalumus ar paslaugas užsako papildomai, naudodamasis Paslaugų Portalu).

10.8. Paslaugos, nurodytos Vykdytojo tinklapyje, tačiau neįtrauktos į Užsakovo užsakytą paslaugų planą, užsakomos Vykdytojo Paslaugų Portale papildomai. Užsakovas turės galimybę pasirinkti papildomas paslaugas ir jas užsakyti bet kuriuo paros metu, išskyrus atvejus, kai Paslaugų Portale ar vykdytojo serveryje atliekami atnaujinimo/profilaktikos darbai.

11. Ginčų sprendimas.

11.1. Visi ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami tarpusavyje abipusiu sutarimu. Nepavykus pasiekti abi puses tenkinančio sprendimo, visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Nenugalima jėga (Force Majeure).

12.1. Šalis neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl tokių aplinkybių, kurių šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ir negalėjo kokiomis nors priemonėmis pašalinti arba užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (Force majeure sąlygos), t. y. įskaitant, tačiau neapsiribojant draudimais ar apribojimais, numatytais atitinkamuose šalių valstybių įstatymuose ar kituose teisės aktuose, gaisru, potvyniu, audra, karu, streiku, embargo ar veiksmais, laikantis vyriausybės ar kitos valdžios institucijos reikalavimų ar tvarkos, ar kitokiu šioms prilyginamų gamtinių ir kitokio pobūdžio aplinkybių, tame tarpe ir informacijos perdavimo šaltinių, ryšių sutrikimus.

12.2. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios Force Majeure aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti kitą šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos įsipareigojimų vykdymas yra atidėtas.

Sutarties priedas Nr. 1

Šis dokumentas (sutarties priedas Nr. 1) yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1. Užsakovas užsako ir įsigija e-parduotuvę “Interjeras”, kurią peržiūrėjo e-parduotuvės demonstracinės versijos puslapyje, adresu https://shopium.lt/parduotuves/interjeras/. Užsakomos e-parduotuvės išvaizda, forma, turinys, funkcinės galimybės ir bendra funkcinė komplektacija (išskyrus nuotraukas ir grafinę medžiagą) yra identiška tai, kuri matoma demonstracinės versijos puslapyje. Vykdytojas įsipareigoja atlikti darbus, nurodytus sutarties priede Nr. 1 ir tokiu būdu pritaikyti užsakytą e-parduotuvę prie Užsakovo prekinio ženklo (arba sutarto) stiliaus. Užsakovas užsako, o Vykdytojas atlieka šiuos darbus Užsakovo e-parduotuvėje “Interjeras”:

1.1. E-parduotuvėje bus atlikti grafikos ir dizaino darbai, kurie užtikrins, kad e-parduotuvė atrodys gražiai, paliks vartotojams teigiamą įspūdį ir bus užtikrintas tinkamas apsipirkimo komfortas.

1.2. E-parduotuvėje bus pakeistos numatytosios akcentinės spalvos, logotipas, reklaminės skaidrės, meniu juostos turinys, puslapio apačioje esanti informacija, turinys pirmajame puslapyje, informaciniai blokai prekių puslapiuose. Visų šių veiksmų pritaikymas e-parduotuvėje laikomas išskirtinio stiliaus pritaikymu Užsakovo e-parduotuvei.

1.3. E-parduotuvėje bus aktyvuotos visos Prestashop 1.7.X versijoje esančios funkcijos, išskyrus funkcijas, kurių Užsakovas nenaudoja arba kurios lėtina e-parduotuvės veikimą ir neužtikrina tinkamo apsipirkimo komforto vartotojams.

1.4. E-parduotuvė automatiškai prisitaikys prie skirtingų ekranų dydžių (išmaniuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose).

1.5. E-parduotuvėje bus importuotos prekės iš CSV failo(-ų), jeigu Užsakovas pateikė Prestashop standartus atitinkantį CSV failą(-us).

1.6. E-parduotuvėje bus užtikrintas patogus naršymas ir malonus užsakymo procesas išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose.

1.7. E-parduotuvėje bus nemokamai aktyvuotas LETS ENCRYPT SSL sertifikatas, kuris užtikrins saugų ir šifruotą ryšį tarp serverio ir vartotojo.

1.8. E-parduotuvėje bus sukurta unikali pirmojo puslapio versija išmaniesiems įrenginiams. Šioje versijoje bus naudojamos kitos reklaminės skaidrės, kitokia pirmojo puslapio blokų struktūra, skirta greitesniam e-parduotuvės užkrovimui.

1.9. E-parduotuvėje bus aktyvuotos automatinės sąskaitos-faktūros. Sąskaitų faktūrų struktūrą bei išvaizda nėra koreguojama, išskyrus spalvas, pardavėjo rekvizitų informaciją ir sąskaitoje-faktūroje matomus tekstus.

1.10. E-parduotuvės talpinimo plane bus automatizuotas duomenų bazės kopijų išsaugojimas. Saugomos vakarykštės dienos ir paskutinio penktadienio atsarginės duomenų kopijos.

1.11. E-parduotuvėje bus atlika:

 • pritaikytos Užsakovo pageidaujamos spalvos;
 • sukurtas ir pridėtas tekstinis logotipas;
 • įkeltas užsakytame paslaugų plane nurodytas prekių skaičius (jeigu užsakytame paslaugų plane yra prekių įkėlimo paslauga);
 • sukurtas demonstracinėje versijoje matomas reklaminių skaidrių skaičius;
 • sukurta užsakovo kategorijų medį atitinkanti meniu juosta;
 • sukurtos ir meniu juostoje pridėtos reklaminės skaidrės;
 • sukonfigūruoti visi Prestashop 1.7.x versijoje esantys standartiniai moduliai, išskyrus tuos, kurių Užsakovas nenaudoja arba kurie lėtina e-parduotuvės veikimą ir neužtikrina tinkamo apsipirkimo komforto vartotojams;
 • integruoti ir paruošti naudoti “Google Address Autocomplete”, “Social Login”, “Leo Popup” moduliai;

 1.12. E-parduotuvėje bus integruoti šie atsiskaitymo būdai:

 • Mokėjimas bankiniu pavedimu;
 • Mokėjimas prekių pristatymo / atsiėmimo metu;
 • Mokėjimas per el. bankininkystę (naudojant Paysera);
 • Mokėjimas banko kortelėmis (naudojant PayPal);
 • Mokėjimas per PayPal paskyrą.

  1.13. E-parduotuvėje bus integruoti šie pristatymo būdai:

 • Pristatymas į namus;
 • Atsiėmimas prekybos vietose;
 • Ominva paštomatai;
 • LP Express paštomatai;
 • DPD paštomatai;
 • Venipak pristatymas.

 2. Pilnas sutarties priede Nr. 1 išvardintų darbų atlikimas laikomas sėkminga e-prekybos pradžia ir prekybos startu.

 

Sutarties priedas Nr. 2

 Šis dokumentas (sutarties priedas Nr. 2) yra neatskiriama šios sutarties dalis.
 

1. Užsakovas užsako, o Vykdytojas atlieka šiuos darbus Užsakovo e-parduotuvėje:

1.1. E-parduotuvėje pritaikomas SEO optimizacijos paketas. Užsakovo e-parduotuvėje esantys informaciniai puslapiai, dinaminiai puslapiai, kategorijos ir prekės turės užpildytus Meta Title, Meta Description, ALT title, Friendly URL laukelius, taip pat bus atlikti kiti reikalingi darbai, užtikrinantys teigiamus rezultatus Google paieškos sistemoje. E-parduotuvėje bus atliekami techniniai darbai, reikalingi tvarkingam e-parduotuvės atsiradimui Google paieškos rezultatų puslapiuose. E-parduotuvėje bus optimizuojamos prekių nuotraukos panaudojant atitinkamos prekės pavadinimą prekės nuotraukos pavaidinimui. E-parduotuvės katalogo prekių nuotraukoms bus panaudojama nuotraukų kompresija naudojant TINYJPG online įrankį (maksimalus nuotraukų skaičius kompresijai 5,000). Raktinių žodžių audito metu bus atrinkti ir panaudoti tinkamiausi raktiniai žodžiai 20-ties URL optimizavimui e-parduotuvėje. Užsakovo e-parduotuvė bus užregistruota Google Search Console, taip pat bus sukurta Google Analytics paskyra, ją sujungiant su užsakovo e-parduotuve. Užsakovo e-parduotuvė Google paieškos rezultatų puslapiuose atsiras per ne ilgiau nei 14 dienų. Atsiradimas aukščiausiose pozicijose Google paieškos rezultatų puslapiuose numatomas per ne trumpesnį nei 6 mėnesių laikotarpį nuo optimizavimo darbų pabaigos. Priklausomai nuo konkurencinės aplinkos Google paieškos rezultatų puslapiuose, pozicijos pagal atitinkamus raktinius žodžius gali svyruoti nuo pirmojo paieškos rezultatų puslapio iki trečiojo paieškos rezultatų puslapio. Vykdytojas neįsipareigoja užtikrinti konkrečių pozicijų Google paieškos rezultatų puslapiuose. Raktinių žodžių, pagal kuriuos Užsakovo e-parduotuvė bus randama Google paieškos rezultatų puslapiuose, skaičius nėra ribojamas, tačiau Vykdytojas neįsipareigoja optimizuoti konkretaus raktinių žodžių skaičiaus. Vykdytojas įsipareigoja suteikti galimybę Užsakovui užsakyti papildomas SEO optimizavimo paslaugas, kuris užtikrins dominavimą Google paieškos rezultatų puslapiuose (TOP10 pozicijas). Į SEO PREMIUM optimizacijos paketą įskaičiuota:

 • Svarbiausių katalogo kategorijų nustatymas SEO audito metu, Vykdytojo nuožiūra.
 • Automatinė SEO optimizacija visoms prekių katalogo prekėms. Meta Title generuojamas iš optimizuojamos prekės pavadinmo ir jai priskirtos kategorijos pavadinimo, pridedant e-parduotuvės URL adresą. Meta Description generuojamas pagal iš anksto paruoštą teksto šabloną, į jį įtraukant optimizuojamos prekės pavadinimą. Kiekvienai katalogo prekei sugeneruojamas Meta Title ir Meta Description, po šios informacijos sugeneravimo ir pritaikymo optimizuojamai prekei, SEO optimizacija optimizuojamamai prekei laikomas baigtu.
 • SEO optimizacija kategorijoms. E-parduotuvėje bus optimizuojama iki 20 kategorijų URL. Kiekvienai optimizuojamamai kategorijai bus sukuriami ir pritaikomi unikalūs Meta Title ir Meta Description tekstai. Optimizacijos metu panaudojami raktiniai žodžiai nustatomos SEO audito metu, Vykdytojo nuožiūra.
 • SEO Technical pritaikymas. E-parduotuvėje bus atliekami techniniai darbai, reikalingi tvarkingam e-parduotuvės atsiradimui Google paieškos rezultatų puslapiuose.
 • Nuotraukų SEO optimizacija. E-parduotuvėje bus optimizuojamos prekių nuotraukos panaudojant atitinkamos prekės pavadinimą prekės nuotraukos pavaidinimui.
 • Prekių nuotraukų optimizacija.  E-parduotuvės katalogo prekių nuotraukoms bus panaudojama nuotraukų kompresija naudojant TINYJPG online įrankį (maksimalus nuotraukų skaičius kompresijai 5,000).
 • Google Search Console ir Google Analytics. Užsakovo e-parduotuvė bus užregistruota Google Search Console, taip pat bus sukurta Google Analytics paskyra, ją sujungiant su užsakovo e-parduotuve. 

1.2. Vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas, kad užsakytos ir įgyvendintos SEO paslaugos sugeneruotų apsilankymus į e-parduotuvę, prekių krepšelius ir užsakymus. Vykdytojas užtikrina daug didesnį lankytojų srautą (žaibišką augimą) nei įprasto e-parduotuvės paleidimo metu, kada nėra atlikta SEO optimizacija.

1.3. SEO optimizacijos darbai pradedami sekančią dieno po sėkmingos e-prekybos pradžios, apibrėžtos šios sutarties 1.2 punkte. Darbų atlikimo terminas: iki 21 darbo dienos.

1.4. Vykdytojas sukuria iki 10 reklaminių skaidrių pirmajam Užsakovo įsigijamos e-parduotuvės puslapiui. Kuriamų reklaminių skaidrių turinį Vykdytojas derina su Užsakovu. Užsakovui nepateikiant informacijos apie pageidaujamą reklaminių skaidrių turinį ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, Vykdytojas sukuria reklamines skaidres savo nuožiūra.

1.5. Vykdytojas aktyvuoja iššokančius langus (popups) Užsakovo e-parduotuvėje. Iššokančių langų variklį Vykdytojas pasirenka savo nuožiūra. Kuriamų iššokančių langų turinį Vykdytojas derina su Užsakovu. Užsakovui nepateikiant informacijos apie pageidaujamą iššokančių langų turinį ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, Vykdytojas sukuria iššokančius langus savo nuožiūra. Iššokančių langų rodymas Užsakovo e-parduotuvėje aktyvuojamas 12-kai mėnesių nuo sutarties priede Nr. 2 išvardintų darbų atlikimo dienos.

1.6. Užsakovui pageidaujant, Vykdytojas įsipareigoja integruoti XML failų importo modulį e-parduotuvėje. Užsakovui pateikus XML failų importo modulio standartus atitinkantį XML failą, tvarkingai importuoti pateiktą XML failą, kiek tai leidžia techninės galimybės. Nemokamai importuojamų failų skaičius ribojamas, dėl konkrečių galimybių importuoti daugybinius XML failus reikia susisiekti Vykdytojo puslapyje nurodytais kontaktais.

1.7. Užsakovui pageidaujant, Vykdytojas įsipareigoja integruoti Dropshipping modulį e-parduotuvėje. Užsakovui pateikus kontaktinę Dropshipping partnerių informaciją, pridėti ją Dropshipping modulyje, tokiu būdu sukuriant Dropshipping paslaugos galimybę.

1.8. Suderinti su Užsakovų abiems šalims priimtiną laiką video konsultacijai pasitelkiant “Google Meet” programą. Video konferencijos metu Vykdytojas įsipareigoja apmokyti Užsakovą naudotis e-parduotuvės valdymu, supažindinti su esamomis funkcijomis. Maksimali video konferencijos trukmė – iki 3 val. Maksimalus video konferencijų skaičius – 1.9. Vykdytojas suteikia Užsakovui galimybę užsakyti papildomas video konferencijas už papildomą mokestį.

2. Pilnas sutarties priede Nr. 2 išvardintų darbų atlikimas laikomas aktyvia e-prekybos pradžia.